MUSA AĞACI / HIDIRBEY

Samandağ ilçesine 6 km. uzaklıktaki Hıdırbey köyünde bir dere kenarında bulunan Musa Ağacı ile ilgili mitolojik hikâyeye göre; Hz Hızır ile Hz. Musa’nın Samandağ buluşmasından sonra Hz. Musa, Musa Dağı’na çıkmak üzere yola çıkar. Hıdırbey köyündeki Musa Ağacı’nın bulunduğu yere geldiğinde çok susar. Bastonunu bu ağacın bulunduğu yere sapladıktan sonra, hemen yanındaki dereye su içmeye gider. Su içip döndüğünde ise, yere diktiği bastonunun bir çınar filizi haline geldiğini ve yeşerdiğini görür.

Musa Ağacı, geçen bunca yüzyıla inat baharda yeşil yapraklarıyla, kışın heybetli dallarıyla varlığını hala sürdürmektedir.

“Musa Ağacı” olarak bilinen bu ağacın, Hz. Musa’nın bastonunun yeşermesiyle meydana geldiğine inanılır. Çınar ağacının, bilim adamları göre, 1000-1200 yıllık bir geçmişinin olduğu tahmin edilmektedir. Çevresi 20 metreye ulaşan Musa Ağacı, içindeki boşlukta, geçmiş yıllarda Hıdırbey köyünde yaşayanlar berber dükkânı açarak işletmişlerdir. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınan tarihi çınar, ülkemiz Anıt Ağaçları arasında yer almaktadır.

Top