HZ. HIZIR TÜRBESİ / DENİZ TAŞI

Hz. Hızır Türbesi Samandağ'da denize yakın bir konumda kutsal bir mekandır. Rivayete göre; Hz. Hızır ile Hz. Musa'nın buluştuğu yer olan kutsal bir kaya olarak anılmakta ve kutsal mekanın çevresinde geleneksel olarak üç kez dönülmektedir. Müslüman ve Hristiyan halkları için büyük öneme sahip olan türbe, her yıl büyük bir ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Hz. Hızır Türbesi Samandağ ilçe merkezine yaklaşık 3 km uzaklıktadır.Hızır, Arapçadaki imlâsıyla el-Hadır, Türklerde Hızır veya nadiren Hıdır, İranlılarda ise Khezr şeklinde kullanıldığı bilinmektedir. El-Hadır kelimesinin Arapçadaki el-Ahdar manasına geldiği söylenebilir. Bu kelimenin de yeşil, yeşilliği çok olan yer manasına geldiği ifade edilir. Bu yönüyle Hızır türbelerinde her ne kadar beyaz renk hâkimse de bazı yerlerin kapı, pencere ve sandukaların yeşil olduğu dikkat çeker. Üç defa dönülmesinin nedeni, Kehf süresindeki olaylar işaret edilmektedir.

Top