TİTÜS TÜNELİ

Samandağ'a bağlı Çevlik Mahallesinde kurulu olan ilçenin 5 km. kuzeyinde kalan dağlık ve denize hâkim yamaçlarda bulunan tünel, Titüs Flavius Vespasianus tarafından yaptırılmış, yapımı yüzyılı aşkın bir zaman aldığı ve binlerce esirin çalıştırıldığı düşünülmektedir.

MÖ 300'lü yıllarda I. Selekvos Nikator  tarafından kurulan, kurucusu Nikator adıyla anılan tarihi kentin liman bölümüne bakan tünel, dağdan gelebilecek sel sularıyla dolabileceği düşünüldüğünden, Titus tarafından derenin önü bir duvar ile kapatılmıştır. Duvarın dereden gelen bölümü ile deniz arasındaki dağ delinerek tünel yapılmıştır. Tünelin kapalı bölümü 130 metre uzunluğunda olup, açık alanıyla birlikte toplam 1380 metre uzunluğundadır. Genel olarak açık ve kapalı alanlarda tünelin yüksekliği 7 metre ve genişliği ise 6 metredir. Tünel Vespasian,Titus ve Antoninus Pius zamanlarında yapılmıştır. 2014 yılında tünel UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenmiştir.

Top