ANTAKYA MUSEVİ HAVRASI

Antakya Musevi cemiyetinin kullandığı bir binadır. 1700 yıllarında yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Büyük bayramlarda ve önemli günlerde törenler düzenlenmektedir. Havrada bulunan el yazması Tevrat 500 yıllıktır. Bir zamanlar yoğun bir nüfusa sahip olan Musevi cemaati, günümüzde 20 kişiye kadar azalmıştır.

Top