ANTAKYA ORTODOKS KİLİSESİ

Antakya, Hristiyanlık alemi için önemli bir yer tutar. Hristiyan dini yönünden önemli olması bu bölgede kiliselerin yoğunlaşmasına da neden olmuştur. Mukaddes kitapta da (Yeni ahit-resullerin işleri) sözü edilen 'Ana Kilise' Antakya Ortodoks Kilisesi, Yeruşalem (Kudüs) Kilisesinden sonra en eski kilisedir. 1833 yılında Mısır Bilad Al Şam hükümdarlığı zamanında Mohammed Ali oğlu İbrahim Paşanın izni ile ahşap, basit bir kilise olarak yapılmıştır. Sonraki yıllarda beyaz taştan yüksek bir alanda geniş bir avlu ortasında yapılmış, çevresine de müştemilat binaları eklenmiştir. Kilisenin içerisine 70x70 cm2lik iki sütun arasından girilmektedir. Bu sütunlardan bir tanesinin üzerine 2 m. yüksekliğinde 12 satırlık bir şiir, bu kiliseye maddi yardımda bulunan bir aile tarafından Mihail isimli oğullarının anısına yazılmıştır. Kilisenin üç salonu ve batı, kuzey, güney yönlerine açılan üç büyük kapısı vardır. Doğu Ortodoks Kiliselerinin en güzel örneklerinden biri olan bu kilise deprem sonrası Rus mühendislerinin yardımları ile yeniden yapılmış ve Rus kiliselerinin üslubu burada da karşımıza çıkmıştır. Kilisenin içerisinde liturjik kilise eşyaları bulunmakta olup, bunların yanı sıra Bizans, Rus ve Suriye kökenli ikonalar da vardır. Ayrıca antik bir taştan yapılmış Taufe Curunu (Vaftiz Kuyusu)dan akan sular kilise altındaki mezarlığa dökülmektedir. Kilisenin kuzeyinde 1911 yılında Patrik IV. Gregorios zamanında yapılmış olan Ruhban okulu günümüzde kilisenin protokol salonu olarak kullanılmaktadır.

Antakya Patriliği; İstanbul (Fener) Patrikliği, Yaruşalem (Kudüs) Patrikliği ve İskenderiye (Mısır) Patrikliği ile birlikte Ortodoks patrikhanelerinin ilk dört en önemli Patrikhanelerindendir. 1098 miladi yılında Antakya Frengiler tarafından hücuma uğramış, büyük belalara sahne olmakla beraber 1268 yılında Baybars’ın eline yenik düşmüştü. Bu sıralarda Antakya patrikleri Konstantina (İstanbul) da ikamet etmekteydi ve Kutsal Antakya Kürsüsü 1342’ye kadar Küçük Asya’da bir yerden bir yere dolanıyordu, böylece beş patrikten sonra Şam’a intikal etti (1343). II.Iğnatios Şam’da ilk ikamet eden Antakya Patriği olmuştur.

Top