CEHENNEM KAYIKÇISI HARON

St. Pierre Kilisesi yanından patika bir yolla kabartmaya ulaşılır. Helenistik dönemde Antiochus IV. Epiphanes ( M.Ö. 175-164 ) döneminden kalan ve mitolojide ” Cehennem Kayıkçısı ” olarak adlandırılan bir kaya kabartmasıdır.

1. Antiochus döneminde kentte yayılan veba salgınının durdurulması amacıyla kahinlerin sözleri üzerine yapılan kabartma, kente yukarıdan bakan, gözleyen ve koruyan bir duruşu sergilemektedir. Tamamlanmayan bir kadın portresini andıran silüetin, salgının durması ile yarım kaldığı söylenmektedir.

Yunan Mitolojisine göre Cehennem Kayıkçısı Haron, ölülerin ruhlarını Stiyks ırmağından geçirip yeraltı ülkesine götürmekle görevlidir. Bu işi parayla yapan Haron'un, öldüklerinde kendilerine dini tören yapılmayanları kıyıda bırakıp, uzun süre ızdırap çektikten sonra yeraltı Tanrısı Hades’e bırakıyordu.

Top