BELEDİYE MECLİSİ'NDE YATIRIMLAR MADDELERİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Nisan Ayı Olağanüstü Meclis toplantısında dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgını ile ilgili genel değerlendirmeler yerine yatırımları konuştu. 29 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te HBB Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş başkanlık etti.

Sağlık Bakanlığı'nın genel tedbirleri kapsamındaki izolasyon, sosyal mesafe ve maske takma gibi tedbirler alınırken, HBB Başkanı Lütfü Savaş'ın oturumu maskesiz yönetti.

7 maddenin görüşülerek karara bağlandığı olağanüstü meclis toplantısında; Hatay İli, Arsuz İlçesi,Madenli Mahallesinde bulunan Madenli Balıkçı Barınağı için hazırlanan “Su Sporları Merkezi ve İskele (Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri) amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu teklifi ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması talep edildiğinden bakanlık onayına sunulması oybirliği ile kabul edildi. Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Çatalhöyük Mahallesinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 154 Kv Reyhanlı- Sınır Enerji İletim Hattının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan imar değişikliğinin de oybirliği kabul edildiği toplantıda Hatay ili, Antakya İlçesi 1. Mıntıka/ General Şükrü Kanatlı Mahallesinde bulunan 1985 ada 34 numaralı parselin “Turizm+Ticaret Alanı”, 1. Mıntıka/Emek Mahallesinde bulunan 2189 ada 5 numaralı parselin “Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı” olarak planlanması amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi de görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı arası Teleferik İkmali Yapım İşi için yap, işlet, devret (YID) yol modeli uygulama yetkisinin 29 yıla kadar encümene verilmesi ile ilgili teklif de oy birliği ile kabul edildi.