MİMARLAR’DAN SEÇMENİN İRADESİNE YÖNELİK ÇAĞRI

 

Mimarlar Odası Hatay Şubesi, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel yönetim seçimlerinde yapılan itirazlar karşısında ülkenin batısında ve doğusunda hukuka aykırı şekilde verilen kararlar ile hala sonuçlanmamış sayım ve yeniden sayım yapılması taleplerinin artık bir itirazdan öte hal aldığına vurgu yaparak, seçmenin iradesine saygı gösterilmesini istedi.

Halkın iradesinin sandıkta gösterip, tercihini yaptığını, yapılan itirazlardan sonra da sonuçların netleştiğini yaptıkları yazılı açıklama ile kamuoyuna duyuran Mimarlar Odası Hatay Şubesi, “Demokrasilerde seçim, sadece yönetenlerin belirlenmesini değil, halk iradesinin tecellisi ile yöneticilerin değiştirilmesini de içerir. Halkın demokratik iradesini ve hukuk kurallarını yok saymak, seçim kurullarına siyasal baskı yapmak, aday olma sürecinde farklı, seçilebilme sürecinde farklı kriterler öne sürerek hak gaspı yapmak, seçmen iradesinin karşısında somut bir karşılığı olmadan ‘yolsuzluk yapıldı’ söylemi ile seçimin yenilenmesini talep etmek, maalesef ülkeyi kaosa sürüklemektedir” ifadesine yer verdi.

ADALET VE DEMOKRASİ ŞART

Daha çok demokrasiye ihtiyaç duyulan bir süreçte devlet kurumlarının denetimi ve gözetiminde yapılan seçim sonucunda ortaya çıkmış seçmen iradesinin tüm kesimler tarafından kabul edilip, saygı duyulması gerektiği de belirtilen açıklamada, “Mimarlar Odası olarak kent ve kentli hakları açısından yerel yönetimlerin katılımcı, demokratik ve şeffaf bir anlayışla kentleri yönetmeleri gerektiğini her platformda talep ettik. Ancak biliyoruz ki beklentimiz olan bu yönetim anlayışının ortaya konabilmesi için, kentleri yönetecek iradenin de hukuk kurallarına uygun, demokratik ilkeler çerçevesinde, seçmenin iradesiyle oluşması gerekmektedir. Kent ve kentli haklarını koruyacak, kentleri geliştirecek yerel yönetim kadrolarının ancak bu anlayışla oluşacak yerel yönetim iradesiyle yapılabileceğini bilmekteyiz. Bu bağlamda, seçimlerin başlamasından bitimine kadar adil ve demokratik bir şekilde yürütülmesini sağlama ve sonuçlandırma görevi olan Yüksek Seçim Kurulu’nu görevini yapmaya, hukukun ve demokrasinin gereklerini yerine getirmeye, sonuçları netleşmiş olan seçmenin iradesini ilan etmeye davet ediyoruz” denildi.

 

aramak için enter tuşuna basın...
aramak için enter tuşuna basın...